Uczestnictwo

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 30 kwietnia 2017 pocztą elektroniczną na adres infolog2017@gmail.com
Warunkiem rejestracji zgłoszenia jest wniesienie opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna

Prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej na konto Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Bednarska 2/4)
06 1160 2202 0000 0003 0134 7686

Uczestnicy indywidualni

 • do 31 marca 2017 r. – w wysokości 450 zł od osoby
 • po 31 marca 2017 r. – w wysokości 550 zł od osoby

W tytule przelewu prosimy wpisać „Nauka o informacji” oraz imię i nazwisko uczestnika.
W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik, poza udziałem w konferencji, ma zapewnione:

 • materiały konferencyjne
 • catering w 2 przerwach kawowych (pierwszy i drugi dzień konferencji)
 • lunch w pierwszym i drugim dniu konferencji
 • udział w bankiecie w pierwszym dniu konferencji
 • recenzowaną publikację pokonferencyjną.

Informacje dla autorów referatów i posterów

 1. Tytuł referatu lub postera wraz z abstraktem (300 do 600 wyrazów) należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres infolog2017@gmail.com do dnia
  28 lutego 2017 r.
 2. Informacja o przyjęciu referatu lub postera zostanie przesłana autorom do
  10 marca 2017 r.
 3. Pełny tekst referatu lub poster należy nadesłać pocztą elektroniczną do dnia
  10 maja 2017 r. Wybrane teksty zostaną umieszczone w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Szczegółowe wytyczne dla autorów zostaną przekazane wraz
  z informacją o przyjęciu zaproponowanego wystąpienia.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.

Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)