Monday (13.05.2019)
Tuesday (14.05.2019)
Download PDF file

Book of abstracts

Download PDF file

13th May 2019 / 13 maja 2019

9.00-
10.00
Registration / Rejestracja
10.00-10.15 Conference Opening / Otwarcie konferencji
University of Warsaw Library (BUW), room 316
Welcome of conference participants by the organizers: Prof. Barbara Sosinska-Kalata (FJIBS UW, Chair of the Conference Program Committee), Anna Wołodko (Director of the Library), Prof. Wiesław Babik (President of ISKO-PL)
10.20-12.30 International Plenary Session 1/ Międzynarodowa sesja plenarna 1
BUW, room 316
Chair: Professor Barbara Sosińska-Kalata
10.15 Keynote 1: Widad Mustafa El Hadi: Cultural Frames of Ethics and Challenges for Knowledge Organization
10.45 Keynote 2: Henryk Rybiński: A New Approach to Institutional Knowledge Bases
11.15 Keynote 3: Jela Steinerová: Challenges of Information Infrastructure for Open Science and Academic Libraries
11.45 Discussion
12.00- 12.15 Coffee break / Przerwa na kawę
12.15-14.45 International Plenary Session 2 / Międzynarodowa sesja plenarna 2
BUW, room 316
Chair: Professor Wiesław Babik
12.15 Keynote 4: Tibor Koltay: Data Curation in Academic Libraries: Part of the Digital Revolution?
12.45 Keynote 5: Emannuelle Chevry-Pebayle : Embedded Librarian in Higher Education for a Pedagogical Transformation
13.15 Keynote 6: Horatiu Dragomirescu: The Manifold Impact of Digital Technologies Upon the Economic Regime of Information as Resource and Commodity
13.45 Discussion
14.00-16.00 Lunch break / Przerwa obiadowa

 

16.00-17.35 International Parallel Session 1: Issues in Knowledge Organization
BUW, room 316
Chair: Professor Widad Mustafa El Hadi
16.00-17.35 International Parallel Session 2: Social and Philosophical Aspects of Modern Information Technology and Information Services Development
BUW, room 256
Chair: Professor Remigiusz Sapa
16.00 Viviane Couzinet, Regina Maria Marteleto, Icleia Thiesen: Researchers’ Bibliography Evolution: From Systematic Organization to Citation 16.00 Łukasz Iwasiński: Social Implications of Algorithmic Bias
16.20 Tan Tran: Marginality and Non-Uniformity in Subject Representation: An Analysis of Human Rights Concepts 16.20 Anna Miotk: Social Media Platforms Algorithms – A Useful Tool or a Treat to Democracy?
16.40 Mariusz Luterek: Determinants of Smart Cities: From Technology to Citizen Orientation 16.40 Michał Rogoż: Online Tourist Information in the Largest Polish Cities
17.00 João Batista Ernesto de Moraes; Mariana da Silva Caprioli; Larissa de Mello Lima : Literary Discourse: A Methodological Proposal for Knowledge Organization 17.00 Aminata Kane: Heritage and the Rupture of Borders. The New Challenges of the Production and Reception of Knowledge: The Example of Colonial Archives
17.20 Discussion 17.20 Discussion
17.35-17.50 Coffee break / Przerwa na kawę
17.50-19.00 International Parallel Session 3: Issues in Knowledge Organization
BUW, room 316
Chair: Professor Jadwiga Woźniak-Kasperek
17.50-19.00 International Parallel Session 4: Issues in Information Users and Information Behavior
BUW, room 256
Chair: Professor Maria Próchnicka
17.50 Joana Casenave: Structuring Digital Critical Editions: Discourses, Informations and Reading Paths 17.50 Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk: The Goldilocks Principle in Searching for Information on the Internet
18.10 Marcin Roszkowski: Deconstructing the Scholarly Article – Using Ontologies for Semantic Publishing 18.10 Zbigniew Gruszka: What May the Subdisciplines of LIS Offer to the Personal Information Management?
18.30 Abdelaziz Blilid: The Digital Territory of a Transfrontier Cultural Identity. The Presence of Amazigh Identity on Facebook 18.30 Anna Bielecka: Reaching Hearts and Minds. About the Role of Influencers in Social Media
18.50 Discussion 18.50 Discussion
19.30 Gala Dinner, Professor’s Club, Kazimierzowski Palace, Main Campus / Uroczysta kolacja, Klub Profesorski, Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny

 

 

14th May 2019 / 14 maja 2019

9.30-
10.45
International Parallel Session 5: Digital Revolution in Libraries, Archives, and Museums (1)
BUW, room 316
Chair: Professor Emmanuelle Chevry-Pébayle
9.30-
10.45
International Parallel Session 6: Issues in Information Literacy (1)
BUW, room 315
Chair: Professor Jela Steinerová
9.30-
10.45
International Parallel Session 7: Open Science and Access to Research Data (1)
BUW, room 256
Chair: Professor Tibor Koltay
9.30 Milena Dobreva: Innovation Labs Supporting Digital Humanities in Libraries: Skill Needs and Gaps 9.30 Yolande Maury, Kaltoum Mahmoudi, Ismaïl Timimi : Information and Media Education in the Evolving Digital Context: The Use of Some Innovative Devices Such as Web Radio, Wikipedia Workshop, Booktrailing and Hackathons 9.30 Katarzyna Materska: Research Information Management in the Context of Open Science and Open Data
9.50 Michał Żytomirski: Acquiring, Analyzing and Verifying Digital Traces of Internet Users of Polish University Libraries Using the Google Analytics Tool 9.50 Ornella Russo: The Research Library as Learning Environment for Information Competencies Supporting Professionals: CNR Library Case Study 9.50 Ricardo Eito-Brun: The Role of Knowledge Repositories in Open Innovation. A Technical Assessment of Knowledge Sharing Capabilities
10.10 Discussion 10.10 Magdalena Paul: Students’ Awareness on the Subject of Fake News and the Reliability of Media Information 10.10 Samia Takhtoukh: Research Data and Infrastructure for Humanities: Issues and Perspectives
10.30 Discussion 10.30 Discussion
10.45-11.00 Coffee break / Przerwa na kawę
11.00-12.15 International Parallel Session 8: Digital Revolution in Libraries, Archives, and Museums (2)
BUW, room 316
Chair: Professor Piotr Tafiłowski
11.00-12.15 Polska sesja równoległa 1: Media społecznościowe i użytkownicy nowoczesnej infrastruktury i usług informacyjnych / Polish Parallel Session 1: Social Media and the Users of Modern Information Infrastructure and Services
BUW sala 315
Prowadzący: Professor Diana Pietruch-Reizes
11.00-12.15 International Parallel Session 10: Open Science and Access to Research Data (2)
BUW, room 256
Chair: Professor Katarzyna Materska
11.00 Edyta Krol: Can Online Reading Lists Achieve Meaningful Engagement with the Academics and Students within Digital Landscape? A Case Study from the University of West London 11.00 Monika Przybysz: Komunikacja kryzysowa w social media – zasady, koncepcje, zmiany [Crisis Communication in Social Media – Principles, Concepts, Change] 11.00 Zuza Wiorogórska: Research Data: management and opening. Polish and European perspectives
11.20 Sumayya Ansar: Privacy Literacy: Identifying Information Professional’s Role in Qatar 11.20 Karolina Ołtarzewska: Kreowanie wizerunku państwa za pomocą narzędzi internetowych w dobie rewolucji cyfrowej [Creating the Image of the State with the Help of Online Tools in the Era of the Digital Revolution] 11.20 Lourdes Feria-Basurto: Best practices for the data librarian toward the challenges of an evolving digital revolution
11.40 Discussion 11.40 Małgorzata Kisilowska, Justyna Jasiewicz, Anna Jupowicz-Ginalska, Aleksander Wysocki, Tomasz Baran: FOMO w perspektywie badania kompetencji cyfrowych [FOMO in the Perspective of Digital Competence Research] 11.40 Witold Sygocki: When Citations Disappear… A Pre-Discussion Based on Selected Examples
12.00 Dyskusja [Discussion] 12.00 Discussion
12.15- 12.30 Coffee break / Przerwa na kawę
12.30-  13.30 (Optional) Library Tour for Conference Participants / (Opcjonalnie) Oprowadzanie po BUW (w jęz. angielskim)
12.30-14.00 Polska sesja równoległa 2: Społeczne, prawne i etyczne aspekty usług informacyjnych (1) / Polish Parallel Session 2: Social, Legal and Ethical Aspects of Information Services (1)
BUW sala 316
Prowadzący: Profesor Marta Skalska-Zlat
12.30-14.00 Polska sesja równoległa 3: Technologia informacyjna i jej społeczna recepcja / Polish Parallel Session 3: Information Technology and Its Social Reception/
BUW sala 315
Prowadzący: Dr Marcin Roszkowski
12.30-14.00 Polska sesja równoległa 4: Nauka o informacji – miejsce w systemie nauk, ewolucja przedmiotu i metod badań (1) / Polish Parallel Session 4: Information Science: Its Place within the System of Sciences, Evolution of Its Research Subject and Research Methods (1)
BUW sala 256
Prowadzący: Profesor Michał Rogoż
12.30 Tadeusz Kononiuk: Informacja jako rzadkie dobro publiczne [Information as a Rare Public Good] 12.30 Bartłomiej Włodarczyk: WeChat – funkcje, wybrane zastosowania i wpływ społeczny [WeChat – Functions, Selected Applications and Social Impact] 12.30 Zbigniew Osiński: Analiza związków tematycznych nauki o informacji z pozostałymi subdyscyplinami nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce. Problemy metodologiczne [Analysis of Thematic Connections of Information Science with Other Subdisciplines of Social Communication and Media in Poland. Methodological Problems]
12.50 Teresa Święćkowska: Dozwolony użytek w erze mediów cyfrowych [Fair Use in the Era of Digital Media] 12.50 Stanisław Skórka: Internet Rzeczy jako pole zainteresowań architektury informacji [Internet of Things as a Field of Interest in Information Architecture] 12.50 Marzena Świgoń: iSchools – szkoły informacyjne na świecie. Wybrane zagadnienia związane z kształceniem i badaniami naukowymi w iSchools w odniesieniu do polskiej specyfiki [iSchools – Information Schools Around the World. Selected Issues Related to Education and Research at iSchools in Relation to Polish Specificity]
13.10 Jacek Janowski: Ambiwalentne rezultaty rewolucji informacyjnej [Ambivalent Results of the Information Revolution] 13.10 Adam Jachimczyk: Wydawnictwa elektroniczne – stagnacja czy rozwój? Technologiczne innowacje w świetle zgłoszeń patentowych [Electronic publications – Stagnation or Development? Technological Innovations in the Light of Patent Applications] 13.10 Sabina Cisek; Monika Krakowska: Analiza danych wizualnych w badaniach zachowań informacyjnych [Analysis of Visual Data in the Study of Information Behaviors]
13:30 Piotr Chmielewski: Ograniczanie dostępu do informacji w dobie dynamicznego rozwoju usług Internetowych [Limiting Access to Information in the Era of Dynamic Development of Internet Services] 13:30 Anna Żeglińska: Wpływ „rewolucji cyfrowej” na powstanie nowych narzędzi wyszukiwania informacji o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [The Impact of the “Digital Revolution” on the Emergence of New Tools for Information Retrieval on the National Archival Resources and Archives] 13:30 Diana Pietruch-Reizes: Europejskie infrastruktury badawcze. Otwarty dostęp do informacji naukowej [European Research Infrastructures. Open Access to Scientific Information]
13.50 Dyskusja [Discussion] 13.30 Dyskusja [Discussion] 13.30 Dyskusja [Discussion]
14:00-15.00 Lunch break / Przerwa obiadowa
15.00-16.15 Polska sesja równoległa 5: Społeczne, prawne i etyczne aspekty usług informacyjnych (2) / Polish Parallel Session 5: Social, Legal and Ethical Aspects of Information Services (2)
BUW sala 316
Prowadzący: Dr Teresa Święćkowska
15.00- 16.15 Polska sesja równoległa 6: Nauka o informacji – miejsce w systemie nauk, ewolucja przedmiotu i metod badań (2) / Polish Parallel Session 6: Information Science: Its Place within the System of Sciences, Evolution of Its Research Subject and Research Methods (2)
BUW sala 256
Prowadzący: Dr Mariusz Luterek
15.00 Kamila Augustyn: „Ekonomia współpracy” – zmiana myślenia o sposobach gospodarowania dobrami kultury i zasobami wiedzy [“Economics of Cooperation” – Change of Thinking About the Ways of Managing Cultural Goods and Knowledge Resources] 15.00 Stanisława Kurek-Kokocińska: Recykling informacji [Information Recycling]
15.20 Agata Raczkowska: Dziennikarstwo alternatywne wobec wartości humanistycznych w komunikowaniu [Alternative Journalism Towards Humanistic Values in Communication] 15.20 Barbara Sosińska-Kalata: Organizacja wiedzy w cyfrowym świecie: wpływ rewolucji cyfrowej na ewolucję metod i narzędzi organizacji wiedzy [Knowledge Organization in the Digital World: The Impact of the Digital Revolution on the Evolution of Knowledge Organization Methods and Tools]
15.40 Napoleon Bryl: Live streaming jako przykład zmian technologicznych w udostępnianiu kultury w Internecie i dostępie do niej [Live Streaming as an Example of Technological Change in Making Culture Available on the Internet and Accessing It] 15.40
16.00 Dyskusja [Discussion] 16.00 Dyskusja [Discussion]
16.15-17.15 The Final Pannel Discussion, BUW, room 316 / Panelowa dyskusja końcowa, BUW, sala 316 /
17.15 Conference Closing, BUW, room 316 / Zamknięcie konferencji, BUW, sala 316