Scientific Board

Conference Programme Committee 2017
Chair:
1. Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (UW)

Members:
2. Prof. dr hab. Wiesław Babik (UJ)
3. Prof. Laurence Favier (Université Lille 3, France)
4. Prof. UMK dr hab. Ewa Głowacka (UMK)
5. Prof. UAM dr hab. Mirosław Górny (UAM)
6. Prof. Tibor Koltay (Eszterházy Károly University, Hungary)
7. Prof. UKSW, dr hab. Katarzyna Materska (UKSW)
8. Prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz (PW)
9. Prof. Dave Nicholas (CIBER Research Ltd, UK; CCI, University of Tennessee, USA)
10. Prof. Widad Mustafa El Hadi (Université Lille 3, France)
11. Dr hab. Maria Próchnicka (UJ)
12. Dr hab. Diana Pietruch-Reizes (UJ)
13. Dr hab. Remigiusz Sapa (UJ)
14. Prof. UWr dr hab. Marta Skalska-Zlat (UWr, em.)
15. Prof. dr hab. Barbara Stefaniak (UŚ, em.)
16. Dr hab. Piotr Tafiłowski (UW)
17. Dr hab. Jacek Tomaszczyk (UŚ)
18. Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (UW)

Conference Organizing Committee 2017

Chair, Scientific Secretary of Conference:
Dr hab. Piotr Tafiłowski

Organizing Committee Secretary:
mgr Anna Kamińska

Conference Web Page:
dr Marcin Roszkowski

Sponsorship and patronage:
dr Mariusz Luterek
dr Łukasz Iwasiński

Contribution:
dr Maria Przastek-Samokowa

e-mail:
infolog2017@gmail.com