Rada programowa

Komitet Programowy Konferencji 2017
Przewodnicząca:
1. Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (UW)

Członkowie:
2. Prof. dr hab. Wiesław Babik (UJ)
3. Prof. Laurence Favier (Université Lille 3, France)
4. Prof. UMK dr hab. Ewa Głowacka (UMK)
5. Prof. UAM dr hab. Mirosław Górny (UAM)
6. Prof. Tibor Koltay (Eszterházy Károly University, Hungary)
7. Prof. UKSW, dr hab. Katarzyna Materska (UKSW)
8. Prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz (PW)
9. Prof. Dave Nicholas (CIBER Research Ltd, UK; CCI, University of Tennessee, USA)
10. Prof. Widad Mustafa El Hadi (Université Lille 3, France)
11. Dr hab. Maria Próchnicka (UJ)
12. Dr hab. Diana Pietruch-Reizes (UJ)
13. Dr hab. Remigiusz Sapa (UJ)
14. Prof. UWr dr hab. Marta Skalska-Zlat (UWr, em.)
15. Prof. dr hab. Barbara Stefaniak (UŚ, em.)
16. Dr hab. Piotr Tafiłowski (UW)
17. Dr hab. Jacek Tomaszczyk (UŚ)
18. Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (UW)

Komitet Organizacyjny Konferencji 2017

Przewodniczący, Sekretarz Naukowy Konferencji:
Dr hab. Piotr Tafiłowski

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego:
mgr Anna Kamińska

Redaktor strony WWW Konferencji
dr Marcin Roszkowski

Kontakty z patronami i sponsorami
dr Mariusz Luterek
dr Łukasz Iwasiński

Współpraca:
dr Maria Przastek-Samokowa

Adres e-mail Konferencji 2017
infolog2017@gmail.com