Zaproszenie do udziału

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian
Innowacyjne usługi informacyjne

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Katedra Informatologii
Uniwersytet Warszawski

Warszawa, 15 – 16 maja 2017

Szerokie upowszechnienie i dynamiczny rozwój komputerowych technologii informacyjnych implikują ciągłe zmiany zarówno w polu badawczym nauki o informacji (informatologii), jak też w praktyce działalności informacyjnej prowadzonej w różnych obszarach życia społecznego: nauce, biznesie, administracji państwowej i samorządowej, mediach, kulturze, edukacji, ochronie zdrowia i wielu innych. Celem konferencji „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” jest monitorowanie zachodzących przemian, prezentacja nowych koncepcji i metod badawczych oraz nowych rozwiązań – projektowanych i wdrażanych w praktyce. Konferencja służy wymianie doświadczeń badaczy z różnych dyscyplin nauki, zajmujących się problematyką rozwijania nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowań w usługach informacyjnych w różnych dziedzinach badań i działalności praktycznej.

Tematyka konferencji

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są innowacyjne usługi informacyjne. Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych narzędzi i metod działalności informacyjnej, organizacji i zarządzania informacją i wiedzą, analizy i oceny nowych technologii wykorzystywanych w społecznym transferze informacji i wiedzy oraz ich recepcji wśród użytkowników. Planowane dyskusje dotyczyć będą m.in. następujących zagadnień:

 • innowacyjne usługi informacyjne w nauce i edukacji
 • innowacyjne usługi informacyjne w biznesie, mediach i administracji publicznej
 • innowacyjne usługi informacyjne w bibliotekach, archiwach, muzeach i innych instytucjach kultury
 • społeczne i filozoficzne aspekty innowacyjnych technologii i usług informacyjnych
 • technologie semantyczne w usługach informacyjnych
 • mobilne usługi informacyjne
 • media społecznościowe i społeczności internetowe a innowacyjne usługi informacyjne
 • organizacja dostępu do danych badawczych
 • wizualizacja informacji i wiedzy w nowoczesnych usługach informacyjnych
 • innowacje w organizacji wiedzy
 • innowacje w zarządzaniu informacją
 • innowacje w architekturze informacji
 • użytkownicy innowacyjnych usług informacyjnych
 • innowacyjność w nauce o informacji i jej subdyscyplinach
 • innowacyjne usługi informacyjne jako przedmiot badań informatologii
 • nowe koncepcje kształcenia specjalistów informacji

Wybrane prezentacje